Přihláška


Prosím dodržujte pravidla silničního provozu

Odesláním přihlášky bere každý přihlášený závodník na vědomí, že je při tomto závodě povinnen dodržovat ustanovení pravidel silničního provozu §1960.

Poslední 1,1km závodní trati prochází obcí – zde je obzvláště nutné dávat pozor na provoz automobilů!


Důležité: Startovné zasílejte bezhotovostním převodem jen do středy 15:00 (platí pro SEPA platby v eurech, u mezinárodních plateb počítejte s časovou rezervou), poté jej prosím plaťte již jen hotově při vyzvednutí startovního čísla v pátek nebo v sobotu v centru závodu. Děkujeme!


Přihláška online 2018 (preferovaná varianta)

Po uzavření online přihlášek (pátek 29. června, 12:00) je stále možnost osobní dohlášky u výdeje startovních čísel v centru závodu, a to v pátek cca. mezi 17:00 – 19:15.


Těšíme se na tvoji / vaši přihlášku!


Uzávěrka přihlášek

Přihlášky jsou možné do pátku 29.6.2018, 19:15 (mezi 17:00 a 19:15 se lze dohlásit osobně v místě konání závodu u výdeje startovních čísel).
V den závodu již dohlášky nejsou možné.

Za přihlášky po 23. červnu 2018 bude účtován příplatek za dohlášku (viz níže).


Vypsané věkové kategorie

Štafety (3-členné)

Ženy / muži do celkového věku 119 let (včetně)
Ženy / muži celkový věk 120 – 149 let
Ženy / muži celkový věk nad 150 let (včetně)
Smíšené štafety do 119 let (včetně)
Smíšené štafety nad 120 let (včetně)

 

Štafety (2-členné) smíšené / ženy / muži

1. běžec (1.+2. úsek) a 2. běžec (3. úsek)
nebo
1. běžec (1. úsek) a 2. běžec (2.+3. úsek)
Např.: 1. běžec běží celý marathon a 1.+2. úsek štafety, 2. běžec běží 3. úsek štafety.

 

Individuální maraton – celkové hodnocení

Ženy / muži 18-24/25/30/35/40/45/50/55/60/65/70
Např. ženy / muži 35: rok narození 1979-1983, ženy / muži 30: rok narození 1984-1988

 

1. závodník štafety může běžet i celý maraton.
Běžec maratonu může startovat i ve 2-členné štafetě.


Přidělování startovních čísel

Běžci 1. úseků štafet čísla 101 - 199 (rovněž maratonci startující současně ve štafetě)
Běžci 2. úseků štafet čísla 201 - 299
Běžci 3. úseků štafet čísla 301 - 399
Individuální účastníci maratonu čísla 1 - 99, případně 400 - 599


Měření času

Čipy nebudou pro měření času použity (účastníci rakouského mistrovství v trail maratonu obdrží tracker)
Čas na každém úseku bude zaznamenán ručně pomocí elektronických hodin (Wimtec) a přiřazen příslušnému běžci.
Proto je důležité (!) aby běžec své startovní číslo nesl stále viditelně.


Startovné

Platné do 23. června 2018: (poté přirážka +2€ za každého běžce)

3-členná štafeta: 120€ (40€ / běžec) (126€)
2-členná štafeta: 84€ (42€ / běžec) (88€)
Maraton: 42€ (44€)
3-členná štafeta, jejíž 1. běžec běží maraton: 122€ (128€)
2-členná štafeta, jejíž 1. běžec běží maraton: 84€ (88€)

Přihlášky jsou možné do pátku 29. 6. 2018, 19:15 hodin (mezi 17:00 a 19:15 se lze přihlásit osobně v místě konání závodu u výdeje startovních čísel).


Úhrada

BIC: STSPAT2G
IBAN: AT 922081508600500667
Název banky: Steiermärkische Sparkasse
Jméno příjemce: Werner Pointner (nebo Grenzstaffellauf)
Adresa příjemce: Feldweg 4, 8663 St. Barbara - Veitsch, Steiermark, Österreich
Účel platby: Jméno účastníka a/nebo název štafety

Přihláška e-mailem (alternativně k dispozici)

E-Mail (grenzstaffellauf@veitsch.at) s následujícími údaji:

  • Křestní jméno
  • Příjmení
  • Oddíl / sponzor
  • Pohlaví (muž: m / žena: w)
  • E-mailová adresa přihlášeného, pokud je jiná, než ze které je přihláška odeslána
  • Rok narození
  • Štafety: pořadí členů na úsecích a případně údaj, že 1. běžec běží celý marathon.