Popis a délky tratí


Doběh do cíle: Startovní číslo musí být neseno viditelně! Pokud chce celá štafeta do cíle vběhnout společně, prosíme běžce 1. a 2. úseku, aby cílem proběhli bez startovních čísel, aby pro časoměřiče bylo jasně rozeznatelné, že jde o společný průběh cílem.


Krátce před závodem naleznete aktuální informace o stavu trati na naší stránce na Facebooku.


GPS data trati naleznete pod odkazem Trasa (Strecke)! clickGSL Veitsch Strecke auf einer größeren Karte anzeigen

Podrobný popis trasy

Trasa vede převážně po hranici (bývalé) obce Veitsch.

Start se nachází v nadmořské výšce 670m, nejvyšší bod trasy (v blízkosti chaty Graf-Meran-Haus) ve výšce 1860m.

Jen první a poslední 1,1 km trati vedou po asfaltu, zbylých 51,8 km vede po lesních cestách, lesních pěšinách a značených cestách přes pastviny.
Na 12 občerstvovacích stanicích obdržíte mj. čaj, vodu, colu, Isostar, banány, na předávkách štafet navíc domácí koláče.

Přehledový plán trati s občerstvovacími stanicemi


Značení

Na silnicích a cestách se na zemi nachází žluté značky, v den závodu budou obzvláště nepřehledná místa navíc označena páskami a fáborky.

Jen v úseku mezi Wurmkogel (km 10) a Pretalsattel (km 12,4) žluté značky chybí – tento úsek bude v den závodu vyznačen žlutými páskami.

 


Trasa maratonu

Sestává ze tří úseků popsaných níže. Maraton 54,0 km = 1. úsek štafety 16,5 km + 2. úsek štafety 16,0 km + 3. úsek štafety 21,5 km.

Po dohodě (bezprostředně před startem závodu) účastníků v kategoriích M/W >65 bude případně čas na 2. předávce (km 32,5) považován za cílový. Běžci, kteří na 2. předávku doběhnou před 14:15, mohou samozřejmě běžet dál.


1. úsek trati (1. běžec)

PŮVODNÍ TRASA
přes Hubertushof a od Pretalstraße (přeběh přes silnici na sedle) po levé lesní cestě k 1. předávce

Popis vedení trati

16,5 km / start 670 m.n.m. / cíl 1280 m.n.m. / 3 občerstvovací stanice

Start u JUFA Veitsch přesně v 9:00 hodin. Od startu obcí za autem. Již v prvním stoupání na Hochreiter se oddělí zrno od plev. Po prvních 4km po lesní cestě trať pokračuje po turistických cestách ke statku Hubertushof, odtamtud dále vpravo po lesní cestě z kopce do sedla Pretalsattel, kde se nachází 2. občerstvovací stanice.
(Při silně nepříznivém počasí – celková trať 44km – je zde první předávka)
Posledních 6km vede po levé straně kopce z Pretalsattel (po lesní cestě) k 1. předávce (Eisnerkogel, 3. občerstvovací stanice).


Značení: Kromě žlutých značek a žlutých pásek se navíc krátce po 1. občerastvovací stanici na Hochreiter (km 5,1) nachází také červeno-bílo-červené značení turistické trasy směr Mariazell a na téměř každé odbočce žluté turistické směrníky s nápisy směr Rotsohl.


2. úsek trati (2. běžec)

Popis vedení trati
16 km / start 1280 m.n.m. / cíl 1451 m.n.m. / 3 občerstvovací stanice

Jelikož 2. úsek vede přes náhorní plošinu Hohe Veitsch (>1800 m.n.m.), DBEJTE kvůli tam panujícím nižším teplotám na patřičné oblečení (větru a dešti odolná bunda)!

Po lesních pěšinách a lesních cestách trať pokračuje ke svému nejzápadnějšímu bodu, chatě Rotsohl (4. občerstvovací stanice). Po krátkém výstupu přes Rabenstein se běžci nachází na horské louce, odkud je již vidět Teufelsteig (Ďábelský chodník). Teufelsteig vyžaduje od každého běžce mnoho síly, vytrvalosti a vůle. Když je ale zdolán, můžou se běžci již těšit na další (5.) občerstvovací stanici, která je čeká po cca. 500m u chaty Graf-Meran-Haus. Dále se pokračuje přes náhorní plošinu Hohe Veitsch. Poté lehce z kopce na 2. předávku (6. občerstvovací stanice) na Klein-Veitsch-Alm. Již zdálky jsou slyšet diváci, kteří běžcům dodávají sílu, zakončit jejich fantastický výkon sprintem.


3. úsek trati (3. běžec)

Popis vedení trati
21,5 km / start 1451 m.n.m. / cíl 670 m.n.m. / 6 občerstvovacích stanic

3. běžec opustí 200m po předávce silničku, a to vlevo, a pokračuje převážně z kopce po lesních pěšinách (jedno místo krátce po lesní cestě je velmi bažinaté – pozor!!), s občasnými krátkými výstupy, až na 7. občerstvovací stanici u Karoluskreuz.

Od r. 2015 se trať vyhýbá Hocheckalm: od Karoluskreuz (červená trasa, viz plánek níže), 8. občerstvovací stanice je přesunuta cca. o 800m na jih oproti původní trase. Poté z kopce až k 9. občerstvovací stanici na rozcestí Veitschegg.

Odtud dale k 10. občerstvovací stanici u Töschenkreuz, který je sice vidět již z dálky, dosažen je ale teprve zdoláním zdánlivě nekonečného stoupání. Poté mírně z kopce, pod poslední krátký výstup (trať zde odbočuje vlevo z lesní cesty) ke statku Mirl-Bauer.

Zde se nachází 11. občerstvovací stanice, 200m za ní je již vidět cíl. Trať ale vede ještě 4km po lesní cestě z kopce. Na posledním 1,1km (asfalt) posledního běžce zpravidla doprovází jeho kamarádi ze štafety. Diváci v cíli vytvářejí atmosféru, která dodává sílu sprintovat do cíle. Zde čeká 12. občerstvovací stanice a doufejme i příjemné doznění vašeho běžeckého zážitku.


Časové limity (důležité)

Časový limit pro průběh 1. předávkou je 11:35 hodin! Běžci, kteří na 1. předávku dorazí po 11:35, budou autobusem odvezeni do cíle. 2. běžec štafety bude v takovém případě vyslán na svůj úsek dříve.

Časový limit na Klein-Veitsch-Alm (2. předávka) je 14:15 hodin! Běžci, kteří na 2. předávku dorazí po 14:15, budou autobusem odvezeni do cíle. 3. běžec štafety bude v takovém případě vyslán na svůj úsek dříve.

Maratonci v kategoriích M/W >65 budou při stažení ze závodu kvůli překročení časového limitu na 2. předávce přesto hodnoceni ve výsledcích.


Pozor!

Při odstoupení ze závodu se bezpodmínečně ohlaste na nejbližší občerstvovací stanici resp. předávce a v cíli závodu (cílový stan) – vzniklé náklady případné pátrací akce horskou službou budou běžci předloženy k úhradě.